KF- sändning

Kommunfullmäktigesändning

Kommunfullmäktige i Skövde 2023-05-29


Inledning - Mötets öppnande - Närvarokontroll - Val av justerare

1 Fastställande av dagordningen

2 Presentation - Balthazar Science Center Magnus Elmshorn, VD Balthazar Science Center

3 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4 Anmälan av nya motioner

5 Fråga / Interpellation

6 Riktlinjer för arkivering
7 Räddningstjänsten Skaraborg budget 2024, plan 2025-2026 Politiskt föredragande: Johan Ask (S)
8 Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2024-01-01 Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)
9 Årsredovisning och ansvarsfrihet Skaraborgs kommunalförbund Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)
10 Årsredovisning och ansvarsfrihet Tolkförmedling Väst 2022 Politiskt föredragande: Maria Hjärtqvist (S)
11 Årsredovisning och ansvarsfrihet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022 Politiskt föredragande: Johan Ask (S)
12 Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet Skaraborgsvatten 2022 Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (SP)
13 Årsredovisning samt ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skaraborg 2022 Politiskt föredragande: Anita Löfgren (S)
14 Anmälningsärende kommunfullmäktige 29 maj 2023
15 Val till kommunala bolag, Balthazar Science Center AB Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)
16 Valärenden
Avslutning